نفس سبز

اگرخارم اگر خاشاک نکن کاری بسوزانم تن خشک وجودم را.کشم شعله زنم آتش همان دستی که خشکانیدتمام سبزی من را...

پرده برانداز ز چشم ترم...!

شنبه 6 آذر‌ماه سال 1389 03:16 ب.ظ نویسنده: نفس نظرات: 0 نظر چاپ

 

  

 

بخوان دعای فرج را دعا اثر دارد

         دعا کبوتر عشق است و بال و پر دارد

                     بخوان دعای فرج را و عافیت بطلب

                                که روزگار بسی فتنه زیر سردارد

                                          بخوان دعای فرج را که یوسف زهرا

                                                     زپشت پرده غیب به ما نظر دارد

                                                               بخوان دعای فرج رابیادخیمه سبز

                                                                            که آخرین گل سرخ از همه خبر دارد

 

خدایا : عقیده مرا ازدست ” عقده ام”مصون بدار.
خدایا : به من قدرت تحمل عقیده “مخالف” ارزانی کن
.
خدایا : رشدعقلی وعلمی مرا از فضیلت “تعصب” “احساس” و “اشراق” محروم نساز
.
خدایا : مرا همواره اگاه وهوشیار دار تا پیش ازشناختن درست وکامل کسی قضاوت نکنم
.خدایا : شهرت منی را که:”میخواهم باشم” قربانی منی که ” میخواهند باشم” نکند.
خدایا : درروح من اختلاف در “انسانیت” را به اختلاف در فکر واختلاف در رابطه با هم میامیز. آن چنان که نتوانم این سه قوم جدا از هم را باز شناسم
.خدایا : خودخواهی را چندان درمن بکش تاخودخواهی دیگران را احساس نکنم واز آن در رنج نباشم.
خدایا : مرا در ایمان « اطاعت مطلق بخش تا در جهان عصیان مطلق« باشم
.
خدایا: « تقوای ستیزم» بیاموز تا درانبوه مسوولیت نلغزم و از تقوای پرهیز مصونم دار تا در خلوت عزلت نپوسم
.
خدایا : مرا به ابتذال آرامش و خوشبختی مکشان. اضطرابهای بزرگ غمهای ارجمند و حیرتهای عظیم را به روحم عطا کن. لذت ها را به بندگان حقیرت بخش و دردهای عزیز بر جانم ریز.

start mp3 download from belly

world music mp3