نفس سبز

اگرخارم اگر خاشاک نکن کاری بسوزانم تن خشک وجودم را.کشم شعله زنم آتش همان دستی که خشکانیدتمام سبزی من را...

به تو و عشق تو ایمان دارم!

یکشنبه 7 آذر‌ماه سال 1389 10:28 ق.ظ نویسنده: نفس نظرات: 0 نظر چاپ

من اگر روح پریشان دارم  

من اگر غصه هزاران دارم  

گله از بازی دوران دارم  

دل گریان،لب خندان دارم  

به تو و عشق تو ایمان دارم 

 در غمستان نفسگیر، اگر نفسم میگیرد 

 آرزو در دل من متولد نشده، می میرد  

یا اگر دست زمان درازای هر نفس جان مرا میگیرد  

دل گریان، لب خندان دارم  

به تو و عشق تو ایمان دارم  

من اگر پشت خودم پنهانم  

من اگر خسته ترین انسانم  

به وفای همه بی ایمانم  

دل گریان، لب خندان دارم 

 به تو و عشق تو ایمان دارم ...

start mp3 download from belly

world music mp3