نفس سبز

اگرخارم اگر خاشاک نکن کاری بسوزانم تن خشک وجودم را.کشم شعله زنم آتش همان دستی که خشکانیدتمام سبزی من را...

دیگر!

یکشنبه 7 آذر‌ماه سال 1389 10:36 ق.ظ نویسنده: نفس نظرات: 0 نظر چاپ

 

وقتی که دیگر نبود من به بودنش نیازمند شدم.  

وقتی که دیگر رفت من به انتظار امدنش نشستم.  

وقتی که دیگر نمیتوانست مرا دوست بدارد من او را دوست داشتم.  

وقتی که او تمام کرد من شروع کردم. وقتی او تمام شد من اغاز شدم.  

و چه سخت است تنها متولد شدن مثل تنها زندگی کردن است مثل تنها مردن!


start mp3 download from belly

world music mp3