نفس سبز

اگرخارم اگر خاشاک نکن کاری بسوزانم تن خشک وجودم را.کشم شعله زنم آتش همان دستی که خشکانیدتمام سبزی من را...

و...!

یکشنبه 7 آذر‌ماه سال 1389 10:38 ق.ظ نویسنده: نفس نظرات: 0 نظر چاپ

 

 

 گاه آرزو می کنم 

می توانستی چند صباحی چون من باشی... 

بیندیشی آن چیز که من می اندیشم؛ 

ببینی آن چه من می بینم؛ 

احساس کنی آن گونه که من احساس می کنم؛ 

دریابی آشفتگی ـ ترس ـ تحسین و دوستی را که نسبت به تو احساس می کنم؛ 

همه را یکباره و باهم. 

اگر می توانستی حتی برای لحظه ای در ذهن من زندگی کنی؛ 

می توانستی ببینی دنیایم را؛ 

و عجیب که اغلب به تو می اندیشم..... !! 

... 

... 

...

و 

من و تو از تبار بی کسانیم 

            در این غوغا چه کس را کس بدانیم 

                                        کسی نشنیده فریاد کمک را  

                                                                    کمک کن تا برای هم بمانیم... 

برای تو (و...)!

start mp3 download from belly

world music mp3