نفس سبز

اگرخارم اگر خاشاک نکن کاری بسوزانم تن خشک وجودم را.کشم شعله زنم آتش همان دستی که خشکانیدتمام سبزی من را...

و...!

یکشنبه 7 آذر‌ماه سال 1389 10:48 ق.ظ نویسنده: نفس نظرات: 7 نظر چاپ

 

خیال تو خوب است ،

خیال تو باد است و باران،

خیال تو دریا،خیال تو موج است،

خیال تو مانندعطر خوش و ناز گلهای نرگس عجب دلپذیر است،

خیال تو ما را به رویا،نه،خیال تو جان را به اوج شعف می رساند،

خیال تو خوب است،خیال تو پاک است و معصوم ،

خیال تو ماننددیوان حافظ پر از شعر ناب است،

خیال تو دل را به معنای عشق حقیقی به معنای لبخند،

به عطر خوش سیبها می رساند،خیال تو آرامش روح و جان است،

خیال تو این،نه،خیال تو آن است...

start mp3 download from belly

world music mp3