نفس سبز

اگرخارم اگر خاشاک نکن کاری بسوزانم تن خشک وجودم را.کشم شعله زنم آتش همان دستی که خشکانیدتمام سبزی من را...

مرغ سحر ناله سر مکن !

پنج‌شنبه 18 آذر‌ماه سال 1389 03:20 ب.ظ نویسنده: نفس نظرات: 15 نظر چاپ

 

 مرغ سحر ناله سر مکن

                دیدگان خسته تر مکن

                        ما ز آه و ناله خسته ایم

                                   ما غمین و دل شکسته ایم

                                                     گوشمان ز ناله کر مکن

                                                                                  ناله سر مکن

نغمه های شادمانه خوان

               صد سرود جاودانه خوان

                       با نوای عارفانه خوان

                                  از بهار عاشقانه خوان

                                                عمر مانده را این چنین هدر مکن

                                                                                     ناله سر مکن

ظلم ظالمان همیشه هست

              جور بی عنان همیشه هست

                         مکر دشمنان همیشه هست

                                   ظلم ظالمان همیشه هست

                                                  بر دهان ظالمان بزن

                                                                   از گناهشان گذر مکن

                                                                                          ناله سر مکن

 صورت ار به سیله رنگ خون کنید

         به که راز خود زدل برون کنید

                         پیش دشمنان گلایه چو میکنی

                                     دشمنان خویش را خبر مکن

                                                                     ناله سر مکن

                                                                            مرغ سحر ناله سر مکن

        ناله سر مکن ...

start mp3 download from belly

world music mp3