نفس سبز

اگرخارم اگر خاشاک نکن کاری بسوزانم تن خشک وجودم را.کشم شعله زنم آتش همان دستی که خشکانیدتمام سبزی من را...

نوشته ای برای تو!

دوشنبه 16 آبان‌ماه سال 1390 11:54 ب.ظ نویسنده: نفس نظرات: 9 نظر چاپ

این نوشته برای توست!

به یاد توست!

به نام توست!

با سرآغازی به نام الله!

و چه زیباست دوست داشتن در سراشیبی غوص در میان دریایی از محبت!

و زیباتر،پرتاب تو با فشار حجم سنگین این دریا به آسمانی از عشق و دوستی!

و من اینگونه محبت خویش!

دل خویش!

و نظاره ی خویش بر تو دارم!

باش!

بایست!

و نظاره کن دوست داشتن های مرا!

که در پشت دیوارها نیز محبوبی!

در دوری ها و فراقت!

برای همیشه ای!

نه یک لحظه!

و من باز می گویم!

که ای یار!

بودنت مایه ی زندگیست!

دوست داشتنت سرمشق بندگیست!

و من خوش بنده ای هستم به بارگاه عاشقی!

مرا بپذیر!

start mp3 download from belly

world music mp3