نفس سبز

اگرخارم اگر خاشاک نکن کاری بسوزانم تن خشک وجودم را.کشم شعله زنم آتش همان دستی که خشکانیدتمام سبزی من را...

و...!

سه‌شنبه 14 دی‌ماه سال 1389 06:16 ب.ظ نویسنده: نفس نظرات: 26 نظر چاپ

 

 

 هرجا چراغی روشن،از ترس تنها بودن 

                                         ای ترس تنهایی من،اینجا چراغی روشن...

وتنها وجود توست، 

                           که تسکین تنهایی این  

                                                          روزهای پر درد من است...  

خیال تو خوب است،خیال تو پاک است و معصوم...

start mp3 download from belly

world music mp3