نفس سبز

اگرخارم اگر خاشاک نکن کاری بسوزانم تن خشک وجودم را.کشم شعله زنم آتش همان دستی که خشکانیدتمام سبزی من را...

یادمن کن!

جمعه 9 اردیبهشت‌ماه سال 1390 09:57 ب.ظ نویسنده: نفس نظرات: 5 نظر چاپ

زدرد من بسوزد سینه تو  

            شود غمگین دل بی کینه تو

                     نباشد تا به چشم خود ببینم

                               غبار آلوده آن آیینه تو

                                            هر کجا رفتی پس از من

                                                       محفلی شاد است و روشن

                                                                                              یاد من کن

 هر کجا دیدی به بزمی

                       عاشقی با لب گزیدن

                                                  یاد من کن

                                                     هر کجا سازی شنیدی

                                                                 از دلی رازی شنیدی

                                                                              شعر و آوازی شنیدی

                                                                                           چون شدی گرم شنیدن

                                                                                                وقت آه از دل کشیدن

                                                                                                       یاد من کن.... 

وقتی ست کلماتی اشغالم کرده!! 

 تنهایی!        دنیای ناعادل!        انسانهای خودخواه!           دوست!              تقدیر!          درد!      

و در آخر گذاشتن و گذشتن!          شاید واقعا باید گذاشت و گذشت!!!           

                                      

start mp3 download from belly

world music mp3